miércoles, 6 de diciembre de 2017

MODELOS SALUD INTEGRATIVA; Lectures de Registres Akásics

Lectures de Registres  Akásics :


Seqüencies i Revelacions de l'Anima.

Tècnica Sagrada. Clau ancestral del Coneixement i Saviesa Profunda

El Registre Akàsic es el Llibre de la Vida, avui disponible per tots nosaltres. Custodiat pels essers de Llum, els guardians dels R.A. La sanació akàsica I la dispensació de tots els vincles bloquejants d’altres vides, que ens afecten en aquesta. Es l’energia que baixa des dels R.A., des de l’Amor dels Mestres Ascendits, per sanar i superar les pautes negatives, bloqueixos, traumes, etc… acumulades.

Tan sols realitzant l’obertura dels registres ja es produeix un moviment en nosaltres, una SANACIÓ  ALMICA.

La profunda e intensa sanació que es produeix desprès de la lectura va sobre l’aura i l’anima del esser, ajudant al esser a encaminar-se al que a de se la seva vida, aportant alegria, tranquil·litat, agraïment i Llum a la vida.

Comprensió dels moments per tot el viscut la correlació per arribar a l’aprenentatge present, sent tot lo viscut en cada moment correcte per la seva evolució personal, contribuint al mateix en el caminar d’aquells amb qui interacciona, amb ressonància profunda al mes a prop i al mes lluny.

En tot aquest moviment quàntic es troben multitud de possibilitats d’experiències per experimentar i aprendre, entenent perquè de cada una. Prenen contacte amb la Totalitat, en Unitat, sense judici apartant les creences transmeses a través de milers d’anys d’experimentació humana.

Posen a la llum qualsevol contractes, pactes, .... realitzats en qualsevol vida com estan afectant en aquest moment present per ressonància, para què es puguin desfer des l’Amor. Connectar amb els dons i contactar amb tots els
recursos que es troben en el nostre interior i així ajudar-nos a obtenir els nostres objectius i reconeixa allò que som, Essers de Llum.La sanació es recordar qui i que som. En aquest record ens mostra la nostra pròpia divinitat, el nostre poder i la nostra connexió amb tot lo que hi ha.
Així ens encaminem cap a ser essers lliures per permetre els nostres esperitis que puguin volar cap allí on cada un necessita anar.

Posa conciencia del Projecta o Propòsit de vida i poder-me encaminar cap a ell.
Al mateix temps treballem amb uns Punts de Gracia, que ens ajuden a poder-nos alliberar i ens estimulen en el moviment d’Energia en tots els nivells de l’esser humà, permeten ser un observador extern, agafen las responsabilitat de la vida i el moment present.
A mes a mes, en alguns moments també treballo introduint i acompanyada dels Arquetips de Sanació:
Un Arquetip es una imatge mental instal.lada en el subconciente de tots els esses humans des de temps immemorials.
S’utilitza en la aplicació de formes geomètriques que representen la formació energètica de cada una de les parts del nostre cos físic, emocional, mental i espiritual. La finalitat es la de Sanar i Equilibrar al esser viu.
L’Arquetip es la essència energètica d’algo. Es la idea que anticipa, la manifestació en la matèria, la força formativa entèrica.
La forma de l’Arquetip ens permet observar d’una forma ràpida i directa. Així podem veure, amb  les nostres mans o amb la ment, on està el desequilibri o dissonància i veure si s’ha corregit correctament, perquè se ha produït un canvi arquetípic. La tècnica se fonamenta en la Geometria Sagrada, i molts arquetips son figures geomètriques amb lo que el subconscient del receptor els accepta e integra fàcilment.
                                                     

Mª Àngels Olivé Piñol
Tècnic  - Formador – Mentora  Integrativa
 619 99 24 65

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Circulos de Luna Nueva. Embajadora Mujeres que Despiertan

  4arto Encuentro Circulo de Luna Nueva Sábado 8 Junio 2024. 19h a 21h. A través de Zoom Luna 4 – Mi primera Luna, Mi primera Menstruación E...